Projektowanie SPA i Wellness

1. Funkcja (bezpłatna)

Firma Spa&Fit wykonuje bezpłatnie projekt funkcji obejmujący rzut z rozplanowaniem poszczególnych pomieszczeń funkcyjnych – poniżej przedstawiamy przykładowe rozwiąznie funkcyjne.

Kolejnym krokiem po zaakceptowaniu funkcji jest odpłatny projekt funkcjonalno-technologiczny do projektu architektonicznego zawierający:

1. Rysunki w postaci rzutu z dokładnym wymiarowaniem wszystkich pomieszczeń
2. Przekroje technologiczne pomieszczeń SPA (projektowanego zakresu)
3. Wytyczne dla branżystów:
a) Wytyczne wod-kan z naniesieniem poszczególnych podejść wodnych z określeniem ich miejsca oraz średnicy poszczególnych podejść. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonuje projektant branżowy z uwzględnieniem wydanych wytycznych.
b) Wytyczne elektryczne z naniesieniem poszczególnych miejsc doprowadzenie przewodów elektrycznych (proponujemy zabezpieczenie i przekroje kabli). Projekt tablice i podejść przewodów wykonuje projektant branżowy który dodatkowo dobiera zabezpieczenia i przekroje przewodów wg obliczeń.
c) Wytyczne wentylacyjne z naniesieniem poszczególnych miejsc doprowadzenie przewodów wentylacyjnych (wydajemy dokładne ilościi). Wszystkie tablice i podejścia powietrza wyciąganego i nawiewanego). Wszystkie trasy i przewody wentylacyjne projektowane są przez projektanta branżowego.
d) Wytyczne do ewentualnego ogrzewania podłogowego
4. Rozwinięcia ścian z naniesieniem rodzaju okładzin ( o ile projekt obejmuje aranżację)
5. Wizualizacje pomieszczeń (o ile projekt obejmuje aranżację)
6. Opis techniczny wykonania wszystkich pomieszczeń z dokładnym podaniem zastosowanych materiałów.

Free Divi WordPress Theme, Find new Free Android Games at dlandroid24.com